Кадамжай району Совет айылдык кенешинин тоткомдору


Кенештин чакырылышы

Отур

умдун номери

Токтомдорду  кабыл алган күнү

Ток

том

дун

номер

Аталышы

Жергиликтүү сайтын аталышы жана жарыяланган күн

1

6

11

20.05.2018Т-11,1 Т-11,1-тир-1

 

Совет айыл өкмөтүнүн №1842 Кан участкалык шайлоо комиссиясын курамын  бекитүү жөнүндө

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

2

6

11

20.05.2018Т-11,2

 

Совет айыл аймагындагы  «Родничок-Кан» балдар  бакчасынын  №3 имаратынын чатырын толугу менен  алмаштыруу жана  балдар ойноочу чѳӊ  залды  ремонттон  ѳткѳрүү  долбоорду колдоо  үчүн  Совет  айыл аймагынын  айыл ѳкмѳтүнүн  бюджетинен  салым  кошуу  жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

3

6

11

20.05.2018Т-11,3

 

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн  киреше жана  чыгашаларынын  2018-2019-2020-жылдар үчүн бюджеттин  божомолдуу долбоорун  бекитүү  жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

4

6

11

20.05.2018

Т-11,4

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн “Муниципалдык  менчикте  негизги   каражаттарды  жана  кызматтык  автоуналарды  сатуу боюнча типтуу жоболорду бекитүү”  11жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

5

6

11

20.05.2018

Т-11,5

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн  кызматтык Нива 21214 автоунаасы  жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

6

6

11

20.05.2018Т-11,6

 

Совет  айылдык кеӊешинин ченемдик укуктук  актыларын мамлекеттик тилде жүргүзүү жѳнүндѳ.

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

7

6

12

24.11.2018

Т-12,1

Кыргыз Республикасынын “Жер казынасы  жѳнүндѳ” мыйзамынын 40-беренесине  ылайык жоопкерчилиги  чектелген “Кутту-Таш” коомуна Кан  кенин иштетүү процессинде пайда  болгон коргошундун калдыктарын экинчи  жолу  кайра  иштетүү максатында  геологиялык изилдѳѳ жана  чалгындоо жүргүзүүгѳ  макулдук берүү жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

8

6

12

24.11.2018Т-12,2

 

Кыргыз Республикасынын “Жер казынасы  жѳнүндѳ” мыйзамынын 40-беренесине  ылайык жоопкерчилиги  чектелген “Куньшэн горнопром” коомуна Кан  кенин кайра иштетүү максатында  геологиялык изилдѳѳ жана  чалгындоо жүргүзүүгѳ  макулдук берүү жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

9

6

13

08.12.2018

Т-13,1 Т-13,1-тир-1

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү ѳз алдынча бакаруу органдарынын бузуулар  жѳнүндѳгү  иштерди  кароо  боюнча комиссиянын курамын жана комиссиялар тууралуу типтуу жобону бекитуу

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

10

6

13

08.12.2018Т-13,2

 

Жоопкерчилиги чектелген “Кунь-шэн горнопром” коому тарабынан 2019-жылга  карата 12 ѳтѳ  жакыр  үй-бүлѳлѳргѳ  жана  6 майып  үй-бүлѳлѳргѳ  коммуналдык  кызмат кѳрсѳтүүлѳрдѳн  женилдик  алуучу  атуулдардын тизмесин бекитүү

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

11

6

14

14.12.2018

Т-14,1-стр1 Т-14,1-стр2 Т-14,1-тир-1 Т-14,1-тир-2 Т-14,1-тир-3 Т-14,1-тир-4

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетинин2018-жылга аткарылышы жана 2019-жылга  бюджетин 2020-2021-жылдар үчүн бюджеттин божомолун бекитүү  жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

12

6

14

14.12.2018Т-14,2-тир-1

 

 Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетине  ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

13

6

14

14.12.2018Т-14,3

 

“Калктуу конуштарды  экономикалык пландаштыруу зоналарынын ѳзгѳчѳлүктѳрүнѳ жараша  белгиленген калктуу конуштардын жерлерин пайдалануу үчүн  же салыгынын диференциялоочү базалык ставкасынын  коэфициенттин бекитүү

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

14

6

14

14.12.2018

Т-14,4

Совет айыл ѳкмѳтүнүн аймагында жайгашкан  үй-бүлѳ  тибиндеги  “Кут кадам”  балдар  үйүнѳ үй салуу үчүн  жер  ажыратып берүү  жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

15

6

15

25.12.2018Т-15,1 Т-15,1-тир-1

 

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетине  ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

Кенештин чакырылышы

Отур

умдун номери

Токтомдорду  кабыл алган күнү

Ток

том

дун

номер

Аталышы

Жергиликтүү сайтын аталышы жана жарыяланган күн

1

6

16

09.07.2019

Т-16,1

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн киреше жана чыгашаларынын 2020-2021-2022-жылдар үчүн бюджеттин божомолдуу долбоорун бекитүү  жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

2

6

17

16.07.2019

 

Т-17,1

 Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн жер фонду инвентаризациялоо жана калктуу конуштардын чек арасын тактоо материалдарды бекитүү жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

3

6

17

09.09.2019

Т-17,2

Кадамжай райондук эмгек  жана социалдык ѳнүгүү башкармалыгынын социалдык жактан кызмат кѳрсѳтүү боюнча  типтүү келишимди бекитүү жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

4

6

17

09.09.2019

Т-17,3

Кадамжай райондук  салык  башкармалыгынын кызмат кѳрсѳтүү боюнча  типтүү келишимди бекитүү жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

5

6

17

09.09.2019

Т-17,4

Кадамжай райондук жарандык абалды катто  башкармалыгынын жарандык абалды каттоо кызмат кѳрсѳтүү боюнча типтүү келишимди бекитүү жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

6

6

18

18.11.2019

Т-18,1 Т-18,1-тир-1

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетине  ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

7

6

19

04.12.2019

Т-19,1 Т-19,1-тир-1

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетине  ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

8

6

19

16.12.2019

Т-20,1 Т-20,1-тир-1,2 Т-20,1-тир-3

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетине  ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

9

6

20

16.12.2019

Т-20,2 Т-20,2-тир-1

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетине  ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

10

6

20

16.12.2019

Т-20,3

“Калктуу конуштарды  экономикалык пландаштыруу зоналарынын ѳзгѳчѳлүктѳрүнѳ жараша  белгиленген калктуу конуштардын жерлерин пайдалануу үчүн  же салыгынын диференциялоочү базалык ставкасынын  коэфициенттин бекитүү

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

11

6

21

31.12.2019

Т-21,1-стр1 Т-21,1-стр2 Т-21,1-тир-1.стр1 Т-21,1-тир-1.стр2 Т-21,1-тир-1.стр3 Т-21,1-тир-1.стр4

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетинин 2019-жылга аткарылышы жана 2020-жылга  бюджетин 2021-2022-жылдар үчүн бюджеттин божомолун бекитүү  жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

Кенештин чакырылышы

Отур

умдун номери

Токтомдорду  кабыл алган күнү

Ток

том

дун

номер

Аталышы

Жергиликтүү сайтын аталышы жана жарыяланган күн

1

6

22

20.02.2020

Т-22,1

Совет айыл өкмөтүнүн №1842 Кан участкалык шайлоо комиссиясын курамын  бекитүү жөнүндө

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

2

6

23

24.03.2020

Т-23,1 Т-23,1-тир-1

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетине  ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

3

6

23

24.03.2020

Т-23,2-стр1 Т-23,2-стр2

“Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн  2020-жылдын 17- мартындагы  “Кыргыз Республикасынын аймагында  коронавирус инфекциясын (COVID-19) пайда  болуу  жана жайылтуу коркунучун алдын алуу максатында 2020-жылдын 22- мартынан  Кыргыз Республикасында ѳзгѳчѳ кырдаал режими киргизилгендигине байланыштуу Совет  айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн аймагында тартипти сактоо максатында спиртик ичимдиктерге чектѳѳ киргизүү жѳнүндѳ»

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

4

6

24

03.05.2020

Т-24,1 Т-24,1-тир-1,2

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетине  ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

5

6

24

03.05.2020

Т-24,2 Т-24,2-тир-1-стр1 Т-24,2-тир-1-стр2 Т-24,2-тир-1-стр3 Т-24,2-тир-1-стр4 Т-24,2-тир-1-стр5

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетинин  2021-2022-2023-жылдар үчүн бюджеттин божомолун бекитүү  жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

6

6

24

03.05.2020

Т-24,3

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн аймагындагы  маданият  үйүнүн  аймагынына  жаштарга  жана балдарга  шарттарды түзүү максатында  “волейбол, баскетбол жана  балдар ойноочү аянтчаларды  куруу”  долбоорду колдоо үчүн Совет айыл ѳкмѳтүнүн бюджетинин салым кошуу жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

7

6

25

02.12.2020

Т-25 Т-25-тир-1,2 Т-25-тир-3,4

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетине  ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

8

6

25

02.12.2020

Т-26

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн аймагындагы  маданият  үйүнүн  аймагынына  жаштарга  жана балдарга  шарттарды түзүү максатында  “маданият үйүн жарыктаныруу жана айланасына брусчатка бастыруу” долбоорду колдоо үчүн Совет айыл ѳкмѳтүнүн бюджетинин салым кошуу жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

9

6

25

02.12.2020

Т-27

Совет айыл аймагындагы №21 Кан орто  мектебинин 1-4 класска  чейинки окуучулар окуган имараттын капиталдык ондоо үчүн акча каражаттын болуштуруу жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

10

6

25

02.12.2020

Т-28 Т-28-тир-1

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетине  ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

11

6

26

28.12.2020

Т-29

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетинин  2021-2022-2023-жылдар үчүн бюджеттин божомолун бекитүү  жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

12

6

26

28.12.2020

Т-30

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн  2021-2022-2023-жылдар үчүн Социалдык ѳнүгүү Программасын бекитүү  жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

Кенештин чакырылышы

Отур

умдун номери

Токтомдорду  кабыл алган күнү

Ток

том

дун

номер

Аталышы

Жергиликтүү сайтын аталышы жана жарыяланган күн

1

6

31

15.02.2021

Т-31 Т-31-тир-1.стр1 Т-31-тир-1.стр2

Совет айыл өкмөтүнүн №1842 Кан участкалык шайлоо комиссиясын курамын  бекитүү жөнүндө

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

2

6

32

30.03.2021

Т-32 Т-32-тир-1

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетине  ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

3

7

1

15.05.2021

Т- 1

Совет айыл  аймагынын айылдык  кеӊешинин тѳрагасын шайлоо жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

4

7

1

15.05.2021

Т-2

Совет айыл  аймагынын айылдык  кеӊешинин тѳрагасынын орун басарын шайлоо жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

5

7

2

01.06.2021

Т-3

Совет айыл  аймагынын айылдык  кеӊешинин туруктуу комиссияларды бекитүү жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

6

7

4

09.06.2021

Т-4

Совет айыл аймагынын тургуну Досатов Жанболот Мамасыдыковичтин №28 ҮБТ уна тез жардам  машина катары  алып берген Дамас женил унааны  мыйзамдаштыруу жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

7

7

5

17.08.2021

Т-5

ЖЧК “Геопроф” ишканасынын 2021-жылдын 14-августундагы  №14 кайрылуу каттын кароо жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

8

7

6

02.12.2021

Т-6

Совет айыл аймагындагы  айыл ѳкмѳтүнүн имаратынын чатырын жана сырттын капиталдык  оӊоо жана  “Родничок –Кан”  балдар бакчасынын имаратынын чатырын, сыртын капиталдык  ондоо үчүн акча  каражытын бѳлүштүрүү жѳнүндѳѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

Кенештин чакырылышы

Отур

умдун номери

Токтомдорду  кабыл алган күнү

Ток

том

дун

номер

Аталышы

Жергиликтүү сайтын аталышы жана жарыяланган күн

1

7

7

12.01.2022

Т-7 Т-7-тир-1 Т-7-тир-2 Т-7-тир-3 Т-7-тир-4

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетинин 2021-жылга аткарылышы жана 2022-жылга  бюджетин 2023-2024-жылдар үчүн бюджеттин божомолун бекитүү  жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

2

7

7

12.01.2022Т-8 Т-8-тир-1

 

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетинин Совет айыл аймагында жайгашкан  үй-бүлѳ  тибиндеги  “Кут кадам”  балдар  үйү  жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

3

7

7

12.01.2022

Т-9 Т-9-тир-1.стр1 Т-9-тир-1.стр2 Т-9-тир-1.стр3

“Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн Жаштарынын ѳнүгүү планын ПСРге киргизүү” жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

4

7

7

12.01.2022

Т-10

“Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн аймагында артизиан суу чыгаруу” жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

5

7

8

06.07.2022

Т-11 Т-11-тир-1

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетине  ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

6

7

8

06.07.2022

Т-12 Т-12-тир-1

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетине  ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

7

7

9

12.08.2022

Т-13 Т-13-тир-1.стр1 Т-13-тир-1.стр2 Т-13-тир-1.стр3 Т-13-тир-1.стр4

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 24-февралындагы  №54 “Кыргыз Республикасында  үй-бүлѳлүк салтанаттарды  жана маркумду эскерүү урп адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар” жѳнүндѳгү жарылыгын ишке ашыруу үчүн жобону бекитүү жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

8

7

10

15.09.2022

Т-14

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн  2022-жылга карата Социалдык-экономикалык ѳнүгүү планына ѳзгѳртүүлѳрдү толуктоолордү киргизүү жѳнүндѳ.

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

9

7

10

15.09.2022

Т-15 Т-15-тир-1 Т-15-тир-2

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 15-августундагы   “Элдик курултайды  чакыруу жѳнүндѳгү” №284  жарылыгын аткаруу жана жергиликтүү курултайды уюштуруу жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

10

7

10

15.09.2022

Т-16 Т-16-тир-1,2

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетине  ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

11

7

10

15.09.2022

Т-17 Т-17-тир-1,2,3

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетине  ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

Кенештин чакырылышы

Отур

умдун номери

Токтомдорду  кабыл алган күнү

Ток

том

дун

номер

Аталышы

Жергиликтүү сайтын аталышы жана жарыяланган күн

1

7

16

23.01.2023Т-18

 

ЖЧ “Сурмакен  компани” ишканасына кичи ишкана ачууга жер ажыратып  берүү жѳнүндѳ

 

gamsumo.gov.kg

__.__.2023

2

7

17

21.02.2023

Т-19.стр1 Т-19.стр2 Т-19-тир-1 Т-19-тир-2 Т-19-тир-3 Т-19-тир-4 Т-19-тир-5

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн  бюджетинин 2022-жылга аткарылышы жана 2023-жылга бюджетин 2024-2025-жылдар үчүн бюджеттин божомолун бекитүү жѳнүндѳ

gamsumo.gov.kg

__.__.2023