Сокулук району Фрунзе айылдык кеңешинин токтомдору


20.10.2022 ж.

2022_24

Фрунзе айыл өкмөтүнүн бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүктөрүн көбөйтүү жөнүндө

20.10.2022 ж.

2022_25

Атайын эсебиндеги киреше жана чыгаша бөлүктөрүн көбөйтүү жөнүндө

20.10.2022 ж.

2022_26

«Фрунзе айылдык кеңешинин ченемдик укуктук актысын күчүн жоготуу деп табуу жөнүндө»

30.11.2022 ж.

2022_27

««БЧК-Совхозный» АВПнын

карызын төлөөгө ыктыярдуу келишим түзүү жөнүндө»

30.11.2022 ж

2022_28

«Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлеринин кепилдик төлөмүнүн, аукциондун арымынын жана баштапкы ижара акысынын өлчөмдөрүн бекитүү жөнүндө»

30.11.2022 ж

2022_29

«Жер тилкенин максаттуу багытын өзгөртүү жөнүндө»

30.11.2022 ж

2022_30

«Жер тилкенин максаттуу багытын өзгөртүү жөнүндө»

 

30.11.2022 ж

2022_31

«Фрунзе айылдык кеңешинин ченемдик укуктук актысын күчүн жоготуу деп табуу жөнүндө»

30.11.2022 ж

2022_32

«Жер участогуна чечим чыгарып берүү жөнүндө»

30.11.2022 ж

2022_34

«Фрунзе айыл өкмөтүнүн бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүктөрүн көбөйтүү жөнүндө»

 

14.12.2022 ж.

2022_35

Атайын эсебиндеги киреше жана чыгаша бөлүктөрүн көбөйтүү жөнүндө

 

28.12.2022 ж.

2022_37

«Республикалык бюджеттен акча каражаттарын бөлүү жөнүндө»

(жергиликтүү бюджеттин жоготууларынын ордун толтуруу) 2022-жылдын 4-кварталы