Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районундагы Ак-Там айылдык кеңешинин токтомдору


Чак-лыш

Күнү, айы, жылы

Сессия

Номери

Аталышы

Токтомдор менен танышуу

1

VIII

15.09.2022

IX

9.1

Жергиликтүү жамаатардын курултайын өткөрүү  жөнүндө.

2

VIII

16.19.2022

X

10.1

Муниципалдык менчик жер тилкесин бекитип берүү   жөнүндө.

3

VIII

16.19.2022

X

10.2

1.             Муниципалдык менчик жер тилкесин бекитип берүү   жөнүндө

 

4

VIII

11.11.2022

XI

11.1

2.             Ак-Там айыл аймагынын    “Жапа –Салды айылындагы таза суу түтүгүн капиталдык ремонттон өткөрүү”  долбооруна акча каражатын ажыратуу     жөнүндө

5

VIII

11.11.2022

XI

11.2

3.             «Ак-Там айыл аймагында Коомчулуктагы айылдардын инвестициялык ассоциациясынын  түзүү жөнүндө»

 

6

VIII

11.11.2022

XI

11.3

4.             Ак -Там айыл аймагынын Айылдык коомчулуктун инвестициялык ассоциациясынын Уставын бекитүү жана эсептик каттоого алуу жөнүндө»

 

7

VIII

11.11.2022

XI

11.4

5.             Спорттук мелдешке катышууга колдоо көрсөтүү   жөнүндө.

8

VIII

11.11.2022

XI

11.5

Ак -Там айыл аймагынын ФЭБ башчысы Х.Көчөрбаевдин 2022-жылга айыл аймагынын бюджетинин кошумча киреше жана чыгашаларын бекитүү жөнүндө

9

VIII

11.11.2022

XI

11.6

6.               Баткен окуясында каза болгон Акылбек уулу Баямандын ысмын өзү  жашаган көчөгө коюу   жөнүндө

10

VIII

11.11.2022

XII

11.7

7.             Ак-Там айыл аймагынын  жайыт комитетинин төрагасы З.Рыскуловдун маалыматын угуп  2022-жылга  айылдык аймагынан  бюджетинин акча бөлүп берүү   жөнүндө.

11

VIII

11.11.2022

XI

11.8

8.             Кыргыз  Республикасынын Президентинин 2022- жылдын 5- сентябрындагы  “Улуттук тазалык күнү  жана 2023-2025- жылдар мезгилине  тиричилик калдыктарын иштетүү боюнча  натыйжалуу инфраструктура түзүү боюнча иш –аракеттер планы жөнүндө” ПЖ   №305  Жарлыгын турмушка ашыруу жөнүндө.

12

VIII

20.01.2023

XII

12.1

1.             Ак-Там айыл аймагынын ФЭБ башчысы  Х.Көчөрбаевдин 2023-жылга айылдык аймагынын  бюджетинин жана атайын төлөм каражатынын киреше жана  чыгаша  бөлүктөрүн бекитүү  жөнүндө.

13

VIII

20.01.2023

XII

12.2

2.             Ак-Там айылдык аймагындагы Кыргыз Республикасыны Салык кодексинин 339-беренесинин негизинде 2023-жылдагы айыл чарбасына арналбаган жерлердин салыгын эсептөө үчүн К-3 зоналдык коэффицентин тармактар боюнча өлчөмүн бекитүү жөнүндө.

14

VIII

20.01.2023

XII

12.3

3.             Ак- Там айылдык аймагынын жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 2023- жылга бюджетинин сметасын, жайыт акы чендерин бекитүү жана жакынкы жайыттарды деградациядан сактоо жөнүндө.

15

VIII

13.03.2023

XVIII

13.1

4.             Жер тилкесин бекитип берүү   жөнүндө

16

VIII

13.03.2023

XVIII

13.2

5.             “Жергиликтүү деңгээлде кызматтарды жакшыртуу” долбоорунун алкагында, кичи грант катары берилип жаткан акча каражатын кириштөө тууралуу