Жумгал району Кызыл-Жылдыз айылдык кенешинин токтомдору


Токтомдун катталган күнү

Токтом

дун

Токтомдун аталышы

 

 

 

1

10.09.2021

2021_7-4

Кызыл-Жылдыз айыл аймагынын №4120 участкалык шайлоо комиссиялык курамына жана резервине талапкерлердин тизмесин бекитүү  жөнүндө

2

20.10.2021

2021_8-1

Кызыл-Жылдыз айыл өкмөтүнө   бөлүнгөн  кошумча  акча  каражатты  максаттуу пайдалануу жөнүндө

3

20.10.2021

2021_8-2

Кызыл-Жылдыз   айыл   аймагындагы «Ынтымак» спорт  залын жылытуу максатында кошумча акча каражатын бөлүү  жөнүндө

4

18.11.2021

2021_9-1

Күчүк участогундагы, жолдун жээгиндеги теректерди сатуу жөнүндө

5

23.12.2021

2021_10-1

Кызыл-Жылдыз айыл  өкмөтүнө бөлүнгөн  кошумча  акча каражатты  максаттуу пайдалануу   жөнүндө

6

23.12.2021

2021_10-2

Кызыл-Жылдыз айыл  аймагындагы ветеринардык клиниканы толук оңдоп,түздөп  дем берүүчү  грантка өткөрүү  үчүн өздүк салым кошуу  жөнүндө

7

07.02.2022

2022_11-1

Кызыл-Жылдыз айыл аймагынын  айыл өкөмөтү мекемесинин 2021-жылдагы бюджетинин аткарылышы, 2022-жылдын бюджетин бекитүү  жана 2023-2024-жылдарга бюджетинин  долбоорун бекитүү  жөнүндө

8

07.02.2022

2022_11-2

Кызыл-Жылдыз   айыл   аймагында «Жайытты башка максатка пайдаланууга» берүү   жөнүндө

9

07.02.2022

2022_11-3

Кызыл-Жылдыз   айыл   аймагында муниципалдык  ишкана ачуу  жөнүндө

10

07.02.2022

2022_11-4

Кызыл-Жылдыз   айыл    өкмөтүнүн   бюджетинин  2021-жылдагы үнөмдөлгөн  акча каражаттын чыгымдарын аныктоо жөнүндө

11

02.03.2022

2022_12-1

Кызыл-Жылдыз   айыл   аймагындагы  жол салып жаткан  «МОСТ –Груп жана Чайна роуд бридж корп»  ишканасынан соц жардам суроо жөнүндө

12

02.03.2022

2022_12-2

Кызыл-Жылдыз   айыл аймагындагы «Байчечекей-Жумгал» бала бакчасына эмеректерди, тиричилик техникаларын жана орг техникаларын сатып алуу жөнүндө

13

02.03.2022

2022_12-3

Кызыл-Жылдыз айыл аймагынын айыл  өкмөтү мекемесинин штаттык  бирдигин  бекитүүгө  макулдук  берүү   жөнүндө

14

02.03.2022

2022_12-4

Кызыл-Жылдыз айыл аймагынын айыл өкмөтү мекемесинин бюджетиндеги спец счетко кошумча план суроо жөнундө

15

02.03.2022

2022_12-5

Кызыл-Жылдыз   айыл   аймагында  ички тартипти  киргизүү  жөнүндө

16

01.06.2022

2022_13-1

Кыргыз Ресбупликасынын Президентинин 2022-жылдын 22-февралындагы №54 жарлыгынын негизинде «Кыргыз Республикасынын үй-бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү  үрп адаттарын тартипке келтирүү  жөнүндө

17

01.06.2022

2022_13-2

 Кызыл-Жылдыз   айыл   өкмөтүнүн “Дем берүүчү”  гранттын эсебинен ремонттон өтө турган ветеринардык клиникага төлөнүүчү өздүк салымды        Кызыл-Жылдыз айыл өкмөтүнүн 2215 беренесинен 207250 (эки жүз жети миң эки жүз элүү) сом акча каражатын  3111 беренесине жылдыруу   жөнүндө

18

15.09.2022

2022_14-1 (3)

Кызыл-Жылдыз  айыл аймагы боюнча биринчи Элдик Курултайга айыл  аймагынан делегаттарды шайлоону уюштуруу жана өткөрүү  жөнүндө

19

15.09.2022

2022_14-2

Коомчулуктун айылдарынын инвестициялык

ассоцияциясын каттоо  жөнүндө

20

15.09.2022

2022_14-3

Кыргыз  Республикасынын   өкмөтүнүн  «Мектепке чейинки билим берүүчү тармактарынын  абалы жана аларды өнүктүрүү» боюнча 2009-жылдын

28-июлундагы  №478-токтомун аткаруу  жөнүндө

21

23.12.2022

2022_15-1

Кызыл-Жылдыз  айыл аймагындагы ИСКАКБ (ичүүчү сууну керектөөчүлөрдүн айылдык коомдук бирикмелерин “Кайдуулат” суу пайдалануучулар ассоциациялары, жайыт комитети жана тазалыкты бириктирип, Кызыл-Жылдыз  айыл аймагында муниципалдык ишкана түзүү жөнүндө

22

23.12.202

2022_15-2

Кызыл-Жылдыз айыл аймагынын  территориясындагы ирригациялык  курулмаларды муниципалдык менчикке кабыл алуу жөнүндө

23

23.12.2022

2022_15-3

Жергиликтүү маанидеги «тиешелүү аймакты  экономикалык өнүктүрүүнү камсыз кылуу, ошондой эле инвестицияларды жана гранттарды  тартуу» маселесин башкаруу тартибин бекитүү жөнүндө

24

23.12.2022

15/42022_15-4

Кызыл-Жылдыз айылдык кеңешинин 2022-жылдын 1-июнундагы №5-13/1  токтомунда бекитилген жобого  өзгөртүү  киргизүү  жөнүндө

25

23.12.2022

2022_15-5

“ Кызыл-Жылдыз  айыл аймагын көрктөндүрүү, жашылдандыруу, тазалыкты жана тартипти сактоо эрежелери”  жергиликтүү маанидеги маселени чечүү боюнча функциялардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн/иштердин, милдеттердин тизмесин бекитүү жөнүндө

26

23.12.2022

2022_15-6

Кызыл-Жылдыз  өкмөтүнүн 2022-жылдагы кабыл алынган бюджетине бөлүнгөн каражаттарды башка беренелерге жылдыруу  жөнүндө

27

23.12.2022

2022_15-7

Айыл-чарба багытындагы жер салыгына мораторий  жарыялангандыктан, республикалык бюджеттен айыл өкмөтүнүн эсебине келип түшкөн 300,0 миң сом акча каражатын беренелерге   жылдыруу  жөнүндө