Сокулук району Первомайский айылдык кенешинин токтомдору


29.07.2022ж.

2022_7_28

Кѳрүстѳндѳр үчүн жер участогу жѳнүндѳ

29.07.2022ж.

2022_7_29

Кварталдык комитеттерди түзүү жөнүндө

19.09.2022ж.

2022_8_30

Первомайский айылын кварталдык комитеттерин бекитүү жөнүндө

19.09.2022ж.

2022_8_31

Жергиликтүү Курултайды чакыруу жөнүндө  

19.09.2022ж.

2022_8_32

Первомайский айылдык кенешинин регламентин бекитип берүү  жөнүндө

19.09.2022ж.

2022_8_33

Жер участогунун категориясын  өзгөртүү жөнүндө

19.09.2022ж.

2022_8_34

Мүчөлүк акы жөнүндө

10.11.2022ж.

2022_11_37

Первомайский айыл аймагындагы айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фонду жөнүндө

23.12.2023ж.

2022_12_38

2023-2025-жылдарга карата Первомайский айыл аймагындагы социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү жөнүндө

23.12.2022ж.

2022_12_39

Первомайский айыл аймагындагы айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлеринен, аймактагы аз-камсыз болгон үй-бүлөлөр жана жарандарга түз берүү жөнүндө

23.12.2022ж.

2022_12_40

Первомайский айыл аймагындагы айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлеринен, аймактагы социалдык багыттагы субъекттерге түз берүү жөнүндө

23.12.2022ж.

2022_12_41

Первомайский айыл аймагында мүлк салыгын киргизүү жөнүндө

26.01.2023ж.

2023_1_1

Первомайский айылдык кеңешинин 2022-жылдын 23-декабрындагы №12/41 “Первомайский айыл аймагында мүлк салыгын киргизүү жѳнүндѳ” токтомуна ѳзгѳртүү киргизүү жѳнүндѳ