Сокулук району Жаңы-Жер айылдык кеңешинин токтомдору


18.08.2022

1 (2)

«Жаңы-Жер айыл өкмөтүнүн аймагындагы административдик укук бузуулар жөнүндө»

18.08.2022

2

«Курултайга катышуу үчүн делегаттарды

тандоо боюнча жумушчу комиссиянын курамын бекитүү»

18.07.2022

3
 

«Айылдык жамааттардын инвестициялык

 ассоциациясын каттоо жөнүндө»

20.05.2022

4

« Жаңы-Жер айыл аймагындагы

көчөнүн атын өзгөртүү жөнүндө »

18.11.2022

5

«№ 217 –контурунун  инвентризациялыкматериалдарына ондоолорду киргизүү жөнүндө»

29.12.2022

6

«К3 коэффицентттин маанисин

кароо жөнүндө»

29.12.2022

7

«Жер салыгынын ордун толтуруу үчүн РБтен

максатуу трансферттерди бөлүштүрүү жөнүндө»

31.01.2023

8

«Жер участогунун максатын

өзгөртүү жөнүндө»  

31.01.2023

9

«ТАТС ММБнын бюджетин бекитүү жөнүндө»

31.01.2023

10

«Ичүүчү сууга тарифти бекитүү жөнүндө»

31.01.2023

11

«Муниципалдык ишканасынын кызматкерлеринин

 штаттык ырааттамасын бекитүү  жөнүндө»

31.01.2023

12

«Таштандылардын калдыктарын

чыгаруунун наркын бекитүү жөнүндө »

31.01.2023

13

«Комиссиянын чечимин бекитүү жөнүндө

2023-жылдын 30 январындагы 1-4 пунктарга ылайык»

31.01.2023

14

« Жаңы-Жер айыл өкмөтүнүн балансына

имаратты кабыл алуу жөнүндө »

31.01.2023

15

«Жаңы – Жер айыл өкмөтүнүн балансына

 имаратты кабыл алуу жөнүндө »

31.01.2023

16

« 2023-жылга бюджеттин 2024-2025 жылдарга

кирешелер болжолун бекитүү жөнүндө»

31.01.2023

17

«Н.Сатыбалдиеванын муниципалдык

батиринин мөөнөтүн узартуу жөнүндө »

31.01.2023

18

«СКБ объектилери үчүн жер тилкеси жөнүндө »

31.01.2023

19

«Май куюучу жайды жана тараза станциясын

куруу үчүн жер тилкесин берүү жөнүндө»

31.01.2023

20

« Жаңы-Жер айыл өкмөтүнүн башчысынын 2022 жылга карата отчету»