Жети-Өгүз районунун Даркан айылдык кеңешинин токтомдору


 

  Токтом катталган

    куну

Токтомдун

   номери

                        Токтомдун аталышы

25.06.2021

2021_09

 Айылдык кеңештин Регламентин бекитүү жөнүндө

25.06.2021

2021_12

«Айылдын Ардактуу атуулу» наамын ыйгаруунун тартиби жөнүндөгү Жобону бекитүү жөнүндө

29.09.2021

2022_28

Жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу аймак уюштуруу жөнүндө

30.12.2021

2021_33

Даркан айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2021-жылдагы бюджетинин аткарылышы, бюджетин 2022-жылга бекитүү жана  2023-2024-жылга добоору   жөнүндө

13.04.2022

2022_41

Даркан айыл аймагынын 2022-2024-жылдарга социалдык-экономикалык өнүгүү программасын бекитүү жонүндө

13.04.2022

2022_42

Үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын өткөрүүнүн тартиби жөнүндөгү Жобону бекитүү жөнүндө

13.04.2022

2022_45

Даркан айыл аймагында муниципалдык кызматтардын кошумча тизмесин бекитүү жөнүндө

13.04.2022

2022_46

Келишимдерди бекитүү жөнүндө

22.09.2022

2022_56

Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Даркан айыл аймагынын «Айылдык коомчулуктун инвестициялык ассоциациясынын» аймагынын чек араларын бекитүү жөнүндө

21.11.2022

2022_62

Жеңиш айылынын Жууку суусунан сугарулуучу сугат жерлерине суу жеткирүү максатында канал салуу үчүн жер тилкесин чечип берүү жөнүндө

01.02.2023

2023_66

2023-жылга Даркан айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн бюджетин бекитүү, 2024-2025-жылга долбоору  жана 2022-жылдагы бюджеттин аткарылышы жөнүндө

01.02.2023

2023_72

Даркан айылынан чыккан таштандыга субсидия кароо жөнүндө