Ноокен районунун Арал айылдык кеңешинин токтомдору


 

 

Токтомдун катталган  күнү

 

Токтомдун номери

 

                     Токтомдун аталышы

Токтомдор менен таанышуу

1

24.02.2023-ж

Токтомдор 16 сессия_compressed

 Арал айыл өкмөтүнүн 2021-2026-жылдарга түзүлгөн статегиялык өнүгүү программасын бекитүү жөнүндө

2

24.02.2023-ж

16/2

 Арал  айылына Этно- комплекс куруу үчүн жер

ажыратуу жөнүндө

3

24.02.2023-ж

16/3

 Арал  айылдык  кеңешинин  2023-жылга 

карата иш план бекитүү жөнүндө

4

24.02.2023-ж

16/4

Арал айыл өкмөтүнүн башчысынын 2022-жылга карата    аткарган ишин  кароо жөнүндө.

5

24.02.2023-ж

16/5

 Арал айыл  өкмөтүнүн бюджетин  2023-жылдын 1- январына карата калдыгын, жергиликтүү бюджеттин киреше жана чыгашабөлүгүнүн 2023-жылга бюджетин 2024-2025 –жылдарга болжолдуу долбоорун  бекитүү жөнүндө

6

24.02.2023-ж

16/6

 Ноокен районунун Арал айыл өкмөтүнүн

Жергиликтүү жамааттарынын типтүү уставы бекитүү жөнүндө

7

24.02.2023-ж

16/7

 Башкаруучулук ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча Жумушчу Топ жөнүндө

8

24.02.2023

16/8

Биргелешкен мониторинг жана баалоо

 тобун түзүү жөнүндө.

9

24.02.2023

16/9

Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн кошумча

тизмегин жана жобосун бекитүү жөнүндө.

10

24.02.2023

16/10

Кызмат көрсөтүүгө конкурс өткөрүүнүн тартиби жөнүндө ЖОБО