Сокулук району Саз айылдык кеңешинин токтомдору


 

2022 -09-27

24

Биринчи элдик курултайды даярдоо жана өткөрүүгө даярдык көрүү жөнүндө

2022 — 12- 22

25

Бюджеттик комиссиянын курамы же комиссиянын курамын которуу жөнүндө

2022 -12-22

26

Мүлк салыгын башкаруу жана зоналдык коэффиценттерин КЗ бекитүү жөнүндө

2023 -01-19

27

Саз айыл өкмөтүнүн  2022-жылда жазаган иштери боюнча отчет

2023 -01-19

28

Саз айыл өкмөтүнүн  бюджетин бекитүү жөнүндө

2023 -01-19

29

Саз айыл өкмөтунүн  социалдык –экономикалык өнүгүү планын бекитүү жөнүндө

2023 -01-19

30

Саз айыл аймагында  айыл өкмөтүнүн 2023-жылга аппарат кызматкерлеринин  штаттык бирдиктерин бекитүү жөнүндө

2023 -01-19

31

Кант апа атындагы Мээрим  бала бакчасынын тарифин көтөрүү жөнүндө

2023 -01-19

32

Жарандык коргонуу жөнүндө мыйзамдын негизинде

2023 -01-19

33

Жашылдандыруу, көрктөндүрүү, тазалыкты сактоо боюнча.