Ысык-Ата району Ново-Покровка айылдык кеңештин токдору


27 январь 2023 ж.

2022_75

 

Ново-Покровка айыл аймагы боюнча 2023-2027-жылдарга АЖМФ жерлерин пайдалануунун келечек планын бекитүү жөнүндө

27 январь 2023 ж.

2023_76

 

Ново-Покровка айыл өкмөтүнүн 2023-жылга бюджетин бекитүү, 2022-жылдын бюджетин аткаруу жыйынтыгы жана 2024-2025 жылдарга бюджеттин болжолу жөнүндө.

27 январь 2023 ж.

2022_77

 

Ново-Покровка айыл аймагынын 2023-жылга карата социалдык-экономикалык өнүгүү иш-чараларынын планын бекитүү жөнүндө

 

 

Тиркеме,приложение

27 январь 2023 ж.

2022_78

Эмгек акыны жогорулатуу жөнүндө

27 январь 2023 ж.

2022_79

 

Ново-Покровка айылдык кеңешинин

2023 жылга иш планын бекитүү жөнүндө

27 январь 2023 ж.

2023_80

 

“Ново-Покровка айыл аймагынын Жайыт комитетинин 2023-жылга карата бюдже  тин бекитүү жөнүндө”

27 январь 2023 ж.

2022_81

Ново-Покровка айыл өкмөтүнүн штаттык ырааттамасына өзгөртүү киргизүү жөнүндө

27 январь 2023 ж.

2022_82

 

2023-жылга сметалык ассигнованияларды көбөйтүү жөнүндө

27 январь 2023 ж.

2022_83

жер участогун бекитүүгө макулдук берүү жөнүндө

27 январь 2023 ж.

2022_84

 

Ново-Покровка айыл өкмөтүнүн юристинин

эмгек акысын бекитүү жөнүндө