Сокулук району Гавриловка айылдык кеңештин токтомдору


27.01.2023

2023_1

2023-жылга жана 2024-2025-жылдарга

 болжолду бюджетти

бекитүү жөнүндө

 

27.01.2023

2023_2

01.01.2023-жылга карата кирешелердин чыгашалардан ашуусу.

Бош калдыктар (бюджеттик жана атайын каражаттар)

27.01.2023

2023_3

Гавриловка айыл өкмөтүнүн акы төлөнүүчү

кызматтарынын тизмесин  бекитүү жөнүндө

27.01.2023

2023_4

Гавриловка айыл өкмөтүнүн Жайыт комитетинин

2023-жылга планын бекитүү жөнүндө

 

27.01.2023

2023_5

Гавриловка айылдык кеңешинин мыйзамдуулукту, укук тартибин сактоо, жарандардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо, архитектура, айыл чарба, курулуш, транспорт жана экология боюнча туруктуу комиссиясынын АЖМФнун жерлеринин пайдалануу боюнча ижара баасынын өлчөмү жөнүндө чечимин бекитүү

 

27.01.2023

2023_6

Жер участогун трансформациялоо боюнча Гавриловка айылдык кеңешинин мыйзамдуулукту, укук тартибин сактоо, жарандардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо, архитектура, айыл чарба, курулуш, транспорт жана экология боюнча туруктуу комиссиясынын чечимин бекитүү тууралуу

 

27.01.2023

2023_7

Жангарач айылында жайгашкан суу сактагыч (Водозабор) маселеси боюнча Гавриловка айылдык кеңешинин мыйзамдуулукту, укук тартибин сактоо, жарандардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо, архитектура, айыл чарба, курулуш, транспорт жана экология боюнча туруктуу комиссиясынын чечимин бекитүү жөнүндө

27.01.2023

2023_8

Материалдык жардам көрсөтүү жөнүндө

 

27.01.20232023_9

Материалдык жардам көрсөтүү жөнүндө

 

27.01.2023

2023_10

2023-жылдын аягына карата абалы боюнча малдарды жана үй канаттууларын кайра саноого айлык акыны бекитүү жөнүндө

 

27.01.2023

2023_11

Жергиликтүү бюджеттен каражаттарды аныктоо жөнүндө