Ысык-Ата районунун Красная Речка айылдык кеңешинин токтомдору


04.11.2022 ж

2022_23.VIII

 

 

Красная Речка айыл ѳкмѳтүнүн социалдык-экономикалык ѳнүгүү программасына ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жѳнүндѳ

04.11 2022 ж

 

 

2022_24.VIII

 

 

Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин айланасына балдар аянтчасын сатып алууга салымды каржылоо жѳнүндѳ

08.12.2022 ж

2022_25.IX

 

Красная Речка айыл ѳкмѳтүндѳгү мүлк салыгын жүргүзүү жѳнүндѳ

28.12.2022 ж

2022_26.X

 

 

Үлүштүк (дем берүүчү)  гранттардын эсебинен долбоорду каржылоо үчүн ѳздүк салымды бекитүү жѳнүндѳ

28.12 2022 ж

 

2022_27.X

Красная Речка айыл аймагында иштеген кызматкерлерди сыйлоо жѳнүндѳ

28.12 2022 ж

 

2022_28.X

 

Красная Речка айыл ѳкмѳтүнүн кызматкерлерине айыл чарба продукциясын сатып алууга акча каражатын бѳлүү жѳнүндѳ

28.12 2022 ж

 

2022_29.X

 

Красная Речка айыл аймагында көрктөндүрүү, жашылдандыруу, тазалыкты сактоо боюнча эрежесин бекитүү жөнүндө

24.01.2023 ж

2023_1.I

Красная Речка айыл өкмөтүнүн 2023-жылга бюджетин бекитүү жөнүндө жана 2024-2025-жылдарга болжолу жөнүндө

24.01.2023 ж

2023_2.I

Красная Речка айыл ѳкмѳтунун башчысынын 2022-жылдын социалдык-экономикалык ѳнүгүү планынын аткарылышы

24.01.2023 ж

2023_3.I

Красная речка айыл ѳкмѳтүнүн 2023-жылга карата социалдык-экономикалык ѳнүгүү планын бекитүү жѳнүндѳ

24.01.2023 ж

2023_4.I

Кыргыз Республикасынын ЖѲБ Союзуна мүчѳлүк акыны которуу жѳнүндѳ

24.01.2023 ж

2023_5.I

Красная речка айылдык кеңешинин 2023-жылга карата иш планын бекитүү жөнүндө

24.01.2023 ж

2023_6.I

Муниципалдык объекттерди  Красная Речка айыл өкмөтүнүн балансына алуу жөнүндө