Ак-Суу районунун Жыргалаң айылдык кеңешинин токтому


Токтомдун катталган күнү

Токтомдун номери

Токтомдун аталышы

11.01.2023

2023_25; Устав 1-2 барак;Устав 3-барак; Устав 4-барак;Устав 5-барак;Устав 6-барак;Устав 7-барак;Устав 8-барак;Устав 9-барак;Устав 10-барак;Устав 11-барак;Устав 12-барак;Устав 13-барак;Устав 14-баракУстав 15-барак;Устав 16-барак;Устав 17-барак;Устав 18-барак;Устав 19-барак;Устав 20-барак:Устав 21-барак;Устав 22-барак;Устав 23-барак;Устав 24-барак;Устав 25-барак.;Устав 26-барак;Устав 27-барак;Устав 28-барак;Устав 29-барак;Устав 30-барак (1)

Жыргалаң айыл айыл аймагынын жамааттарынын типтүү уставын бекитип берүү жөнүндө