Сокулук району Шопоков шаардык кеңештин токтомдору


    0Катталган    күнү

Токтомдун номуру

Токтомдун аталышы

13.09.2021  

#16(1)

“Шопоков шаарынын мэриясынын  биринчи жарым жылдыгындагы бюджетинин аткарылышы жөнүндө”

«Об исполнении бюджета мэрии города Шопоков за 1 полугодие»

13.09.2021 

#17

Максаттуу багытын өзгөртүү жөнүндө

«Об изменении целевого назначения»

13.09.2021

#18

Максаттуу багытын өзгөртүү жөнүндө

«Об изменении целевого назначения»

13.09.2021   

#19

Шопоков шаарындагы көрктөндүрүү комбинатынын 2021-жылдын

1-жарым жылдыгында аткарган иштери жөнүндө

 

«О проделанной работе Шопоковского комбината благоустройства за 1 полугодие 2021 года»

 

13.09.2021 

#20

“2021-жылдын 1-жарым жылдыгына карата калкты социалдык жактан коргоо программасын ишке ашыруу жөнүндө”.

«О выполнении программы по социальной защите населения за 1 полугодие 2021 года»

13.09.2021 

#21

Шаардагы билим берүү мекемелеринин жаңы окуу жылына карата даярдыгы жөнүндө”

 

«О готовности образовательных учреждений на территории города к новому учебному году»

13.09.2021 

#22

Шопоков шаарындагы коомдук тартиптин абалы жана өспүрүмдөр арасындагы укук бузуулардын деңгээлин азайтуу боюнча ИДНнын иши жөнүндө

«О состоянии общественного правопорядка в городе Шопоков и о работе ИДН по снижению уровня правонарушений среди подростков»

13.09.2021

23

Шопоков шаарынын мэриясынын мыйзам бузуулар боюнча комиссиянын сандык жана жеке курамын бекитүү жөнүндө”

«Об утверждении количественного и персонального состава комиссии мэрии г.Шопоков по рассмотрению дел о нарушениях»

22.12.2021 

#24

“Шопоков шаарындагы көрктөндүрүү комбинатынын Т.Б.О үчүн тарифти кайра карап чыгуу боюнча кайрылуусу”

 

«Обращение Шопоковского комбината

благоустройства о пересмотре тарифа на Т.Б.О.»

22.12.2021 

#25

“Шопоков шаарынын мэриясынын 1 –жарым  жылдыктагы бюджетинин  аткарылышы жөнүндө”

 

«Об исполнении бюджета мэрии города Шопоков за 1 полугодие»

22.12.2021 

#26

“Таштандыларды чыгаруу үчүн төлөмдүн ставкасын бекитүү жөнүндө”

 

«Об утверждении ставки сбора за вывоз мусора»

22.12.2021 

#27

“Автосервис» АКнын  “КСХТ-Шопоков” №1 маршруттук

коомдук транспортко жол кире акысын көтөрүү боюнча кайрылуусу

«Обращение АО «Автоуслуги» по увеличению

тарифа на общественном транспорте по

маршруту №1 «КСХТ-Шопоков»

 

22.12.2021 

#28

“Ата-энелердин төлөмүнүн жаңы тарифи жөнүндө «Ак-Тилек» жана «Наристе» мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин жетекчилеринин кайрылуусу”

 

«Обращение руководителей ДОУ «Ак-Тилек» и «Наристе» о новом тарифе родительской платы»

22.12.2021 

#29

“Шопоков шаарынын мэриясынын Уставын бекитүү тууралуу”

 

«Об утверждении Устава мэрии города Шопоков»

22.12.2021 

#30

“Бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүгүн тактоо жөнүндө”

 

«О корректировке доходной и расходной части бюджета»

02.02.2022

#31

“Шопоков шаардык кеңешинин 2022 -жылга планын бекитүү жөнүндө”

 

«Об утверждении плана Шопоковского

городского кенеша на 2022 год»

02.02.2022

#32

“Шопоков шаарынын мэриясынын 2021-ж. бюджетинин аткарылышы жөнүндө”

 

«Об исполнении бюджета мэрии

города Шопоков за 2021 год»

02.02.2022

#33

“Шопоков шаарынын мэриясынын 2022-жылга бюджетин бекитүү жөнүндө, 2023-2024-жылдарга кирешелер боюнча маалыматтык -долбоорду бекитүү жөнүндө, 01.01.2022-жылга карата ашыкча чыгымдар”

(эркин баланс).

\

«Об утверждении бюджета мэрии города Шопоков на 2022 год,

об утверждении проекта-прогноза по доходам на 2023-2024 годы,

об утверждении доходов, превышающие над расходами на

01.01.2022 год»

(свободный остаток).

02.02.2022

#34

“Шопоков шаарынын 2021-жылга социалдык-экономикалык

өнүктүрүү планынын аткарылышы жөнүндө”

 

«Об исполнении плана социально-экономического

развития города Шопоков за 2021 год»

02.02.2022

#35

“Шопоков шаарынын 2022-жылга социалдык-экономикалык  өнүктүрүү планын бекитүү жөнүндө”

 

«Об утверждении плана социально-экономического

развития города Шопоков на 2022 год»

02.02.2022

#36

“2022-жылга карата калкты социалдык жактан

 коргоо программасын бекитүү жөнүндө”

 

«Об утверждении программы социальной

защиты населения на 2022 год»

02.02.2022

#37

“Шопоков шаарынын мэриясынын 2022-жылга

түзүмүн жана штаттык санын бекитүү жөнүндө”

 

«Об утверждении структуры и штатное расписание

мэрии города Шопоков на 2022 год»

02.02.2022

#38

“2022-жылга шаардык китепканалардын штаттык

таблицасын бекитүү жөнүндө”

 

«Об утверждении штатного расписания

городских библиотек на 2022 год»

02.02.2022

#39

“2022-жылга «Спорт» бөлүмүнө штаттык таблицаны бекитүү жөнүндө”

 

«Об утверждении штатного расписания

по разделу «Спорт» на 2022 год»

02.02.2022

#40

“Шопоков шаардык кеңешинин 2022-жылга

түзүмүн жана штаттык санын бекитүү жөнүндө”

 

«Об утверждении структуры и штатное расписание

Шопоковского городского кенеша на 2022 год»

02.02.2022

#41

“Жамааттык келишимди бекитүү жөнүндө”

 

«Об утверждении коллективного договора»

02.02.2022

#42

“Акча каражатын бөлүү жөнүндө”

 

«О выделении денежных средств»

02.02.2022

#43

“Калдыктар үчүн тарифти бекитүү жөнүндө”

 

«Об утверждении тарифа на ТБО»

02.02.2022

#44

“Акча каражатын бөлүү жөнүндө”

 

«О выделении денежных средств»

01.03.2022

#45

“Демилгелүү топтун курамын бекитүү жөнүндө”

 

«Об утверждении состава инициативной группы»

12.04.2022

#46

“Шопоков шаарында үйлөнүү үлпөтүн, үй-бүлөлүк, юбилейлик салтанаттарды, үй-бүлөлүк тажияны жана маркумдун жаркын элесине арналган иш-чараларды өткөрүүнүн тартиби жөнүндө”

 

«О порядке проведения свадебных, семейных, юбилейных торжеств, семейных поминальных обрядов и мероприятий, посвященных памяти усопших в городе Шопоков»