Тоң районунун Көл-Төр айылдык кеңешинин токтомдору


Токтомдун катталган күнү

Токтомдун номери

Токтомдун аталышы

17.10.2022

2022_20

Көл-Төр айыл айыл аймагынын айылдык кеңешинин 15.09.2022-ж. №19 токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө

17.10.2022

2022_21

Көл-Төр айыл өкмөтүнүн 2022-жылдагы алты айдын жыйынтыгы менен киреше салыгын ашык аткаруудан түшкөн акча каражатынын экономдолгон бөлүгүн бөлүштүрүү жөнүндө

17.10.2022

2022_22.

№9 Көл-Төр бала бакчасынын 2021-жылдагы ата-энелер төлөмүнөн ашып калган акча каражатын которуу жөнүндө

17.10.2022

2022_23

Көл-Төр айылына мал камоочу камак салуу долбоорун сунуштоо жөнүндө

17.10.2022

2022_24

Көл-Төр айыл аймагынын муниципалдык имараттарын үлүштүк (дем берүүчү) грантка сунуштоо жөнүндө

17.10.2022

2022_25

Көл-Төр айыл өкмөтүнүн 2023-жылдагы бюджетине дем берүүчү (үлүштүк) грантка өздүк салым катары акча каражатын киргизүү жөнүндө

17.10.2022

2022_26

Көл-Төр айыл өкмөтүнүн 2023-жылдагы бюджетине дем берүүчү (үлүштүк) грантка өздүк салым катары акча каражатын киргизүү жөнүндө

17.10.2022

2022-27

Көл-Төр айыл аймагынын 2023-2026-жылдарга өнүгүүсүнүн стратегиялык планын бекитүү жөнүндө