Жети-Өгүз районунун Ырдык айылдык кеңешинин токтому


1.       

26.12.2022

2022_35

Ырдык айылдык кеңешинин бирдиктүү салык декларациясын тапшыруу жөнүндө