Жети-Өгүз районунун Кызыл-Суу айылдык кеңешинин токтомдору


Токтомдун  катталган  күнү

Токтомдун

номери

Токтомдун   аталышы

1

29.07.2022

2022_87

Жети-Өгүз  райондук  жалпы  дарыгерлер-практикалык  борборунун  атын  өзгөртүү  жөнүндө.

2

29.07.2022

2022_88

Кызыл-Суу  айыл  өкмөтүнун  2022-жылга  бекитилген  жергиликтүү  бюджетинин  чыгымдар  бөлүгүндө  Кыргыз  Республикасынын  Бюджеттик  Кодексинин  шарттарынын  негизинде  тиешелүү  өзгөртүүлөрдү  киргизүү  жөнүндө.

 

3

29.07.2022

2022_89

Кызыл-Суу  айыл  аймагынын  айыл  өкмөтүнун  2022-жылдын  жергиликтүү  бюджетине  өзгөртүүлөрдү  киргизүү  жөнүндө.

 

4

29.07.2022

2022_91

Айыл  чарба  багытындагы  жер  салыгынын  ордун  толуктоо  үчүн  Республикалык    бюджеттен  максаттуу  трансферт  аркылуу  келген  акча  каражатын  2022-жылдын  бюджетине  кошумча  пайдалануу  жөнүндө.

 

5

29.07.2022

2022_92

Жети-Өгүз  мамлекеттик  архивине  Кызыл-Суу  айылындагы  Алма-Ата  көчөсүндөгү  эски  мончонун  имаратын  акысыз  түрдө  берүү  жөнүндө.

 

6

29.07.2022

2022_94

Кызыл-Суу  айыл  өкмөтүнүн  алдындагы  укук  бузуулар  боюнча  комиссия  курамын  түзүү  жөнүндө.

 

7

29.07.2022

№92022_95

Кызыл-Суу  айылындагы  Комсомолго 40 жыл  көчөсүнүн  атын  өзгөртүү  жөнүндө.

 

8

29.07.2022

2022_96

Кызыл-Суу  айылындагы  Дзержинский көчөсүнүн  атын  өзгөртүү  жөнүндө.

 

9

29.07.2022

2022_97

Кызыл-Суу  айылындагы  Октябрь  көчөсүнүн  атын  өзгөртүү  жөнүндө.

 

10

29.07.2022

2022_98

Кызыл-Суу  айылындагы  8-март көчөсүнүн  атын  өзгөртүү  жөнүндө.

 

11

29.07.2022

2022_98а

Кызыл-Суу  айылындагы  Комсомол көчөсүнүн  атын  өзгөртүү  жөнүндө.

 

12

21.09.2022

2022_105

Кызыл-Суу  айыл  өкмөтүнүн  2022-жылга  бекитилген  жергиликтүү  бюджетинин  чыгымдар  бөлүгүндө  Кыргыз  Республикасынын  Бюджеттин  Кодексинин  шарттарынын  негизинде  тиешелүү  өзгөртүүлөрдү  киргизүү  жөнүндө.

 

13

17.10.2022

2022_108

Кызыл-Суу  айыл  аймагынын  айыл  өкмөтүнүн  2022-жылдын  жергиликтүү  бюджетине  өзгөртүүлөрдү  киргизүү  жөнүндө.

 

14

17.10.2022

2022_110

Кызыл-Суу  айыл  өкмөтүнүн  2022-жылга  бекитилген  жергиликтүү  бюджетинин  чыгымдар  бөлүгүндө  Кыргыз  Республикасынын  Бюджеттик  Кодексиинин  шарттарынын  негизинде  тиешелүү  өзгөртүүлөрдү  киргизүү  жөнүндө.

 

15

17.10.2022

2022_111

Кызыл-Суу  айыл  аймгынын  айыл  өкмөтүнүн  2022-жылдын  жергиликтүү  бюджетине  өзгөртүүлөрдү  киргизүү  жөнүндө.