Сокулук районунун Гавриловка айылдык кеңешинин токтомдору


Токтомдун катталган күнү

Токтомдун номери

Токтомдун аталышы

21.09.2022

2022_26

Сокулук районунун Гавриловка айылдык аймагынын аксакалдар сотунун ишинин регламентин бекитүү жөнүндө

21.09.2022

2022_27

Гавриловка айылдык аймагынын Гавриловка айыл өкмөтүнүн 2022-жылга бекитилген бюджетине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

21.09.2022

2022_28

Республикалык бюджеттен жер салыгынын компенсациясына максаттуу трансферттердин түшүүлөрү жөнүндө

21.09.2022

2022_29

2022-жылдын 28-январындагы кирешелердин чыгашалардан ашкан эсебинен акча каражаттарын бөлүү жөнүндө

21.09.2022

2022_31

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 15-августундагы ПЖ №284 “Элдик Курултайды чакыруу жөнүндө” Жарлыгын ишке ашыруу тууралуу

21.09.2022

2022_32

Жер участоктун максаттуу багытын өзгөртүү жөнүндө

21.09.2022

2022_34

Гавриловка айыл өкмөтүнүн бюджетине 2022-жылдагы пландан ашыкча каражат түшүүсү жөнүндө

21.09.2022

2022_36

Мектепке чейинки балдар мекемелерине кошумча кызматтарды көрсөтүү үчүн бюджетти көбөйтүү жөнүндө (атайын эсеп)

28.12.2022

2022_37

2022-жылга карата Гавриловка айыл өкмөтүнүн социалдык-экономикалык өнүгүү планынын аткарылышын бекитүү жөнүндө

28.12.2022

2022_38

2022-жылдын аягына карата абалы боюнча малдарды жана үй канаттууларды кайра саноо жөнүндө

28.12.2022

2022_39

Гавриловка айыл өкмөтүнүн мектепке чейинки балдар мекмелеринин тамактануусуна ата-энелердин төлөмүн бекитүү жөнүндө

28.12.2022

2022_40

2023-2026-жылдарга карата Гавриловка айыл аймагынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн стратегиялык планын бекитүү жөнүндө

28.12.2022

2022_41

Гавриловка айыл өкмөтүнүн Гавриловка айыл аймагын көрктөндүрүү, жашылдандыруу, тазалыкты сактоо боюнча типтүү эрежесин бекитүү жөнүндө

28.12.2022

2022_42

Гавриловка айыл өкмөтүнүн аялдар кеңешинин жана жаштар кеңешинин типтүү жобосун бекитүү жөнүндө

28.12.2022

2022_43

Мүлк салыгын колдонууга киргизүү жөнүндө

28.12.2022

2022_44

Жер салыгын компенсациялоо үчүн республикалык бюджеттен максаттуу түшкөн трансферттер жөнүндө

28.12.2022

2022_45

Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйымдын ставкасын колдонууга киргизүү жана ставкасын белгилөө жөнүндө

28.12.2022

2022_46

Калктуу конуштарда зоналык коэффициентин белгилөө жөнүндө

28.12.2022

2022_47

Жер участоктун максаттуу багытын өзгөртүү жөнүндө

28.12.2022

2022_48

Жер участоктун максаттуу багытын өзгөртүү жөнүндө

28.12.2022

2022_49

Жеке участоктордун өлчөмүн белгилөө жөнүндө