Сокулук районунун Гавриловка айылдык кеңешинин 2021-жылдагы токтомдору


Токтомдун катталган күнү

Токтомдун номери

Токтомдун аталышы

03.09.2021-ж.

2021_9

2021-жылдын бекитилген бюджетине өзгөртүү киргизүү жөнүндө

03.09.2021-ж.

2021_10

АЖМФнун жерлерин пайдалануу боюнча Перспективдик планына өзгөртүү киргизүү жөнүндө

03.09.2021-ж.2021_11ЖТЖ жер тилкесинин максаттык багытын өзгөртүү жөнүндө

03.09.2021

2021_12

ЖТЖ жер тилкесинин максаттык багытын өзгөртүү жөнүндө

03.09.2021

2021_13

ЖТЖ жер тилкесинин максаттык багытын өзгөртүү жөнүндө

03.09.2021

2021_14

ЖТЖ жер тилкесинин максаттык багытын өзгөртүү жөнүндө

03.09.2021

2021_15

ЖТЖ жер тилкесинин максаттык багытын өзгөртүү жөнүндө

03.09.2021

2021_16

ЖТЖ жер тилкесинин максаттык багытын өзгөртүү жөнүндө

03.09.2021

2021_17

ЖТЖ жер тилкесинин максаттык багытын өзгөртүү жөнүндө

03.09.2021

2021_18

ЖТЖ жер тилкесинин максаттык багытын өзгөртүү жөнүндө

03.09.2021

2021_20

Гавриловка айылдык кеңешинин Регламентин бекитүү жөнүндө

03.09.2021

2021_22

Гавриловка айыл өкмөтүнүн айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү боюнча комиссиянын иш Регламентин бекитүү жөнүндө

26.11.2021

2021_23

Гавриловка айылдык кеңешинин Регламентине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

26.11.2021

2021_24

Демилгелүү топ жана долбоорду ишке ашыруу үчүн БМжБ тобун түзүү жөнүндө

26.11.2021

2021_25

Демилгелүү топ жана долбоорду ишке ашыруу үчүн БМжБ тобун түзүү жөнүндө

26.11.2021

2021_26

Жер участоктун максаттуу багытын өзгөртүү жөнүндө

26.11.2021

2021_27

Жер участоктун максаттуу багытын өзгөртүү жөнүндө

26.11.2021

2021_28

Жер участоктун максаттуу багытын өзгөртүү жөнүндө

26.11.2021

2021_29

Жер участоктун максаттуу багытын өзгөртүү жөнүндө

26.11.2021

2021_30

Жер участоктун максаттуу багытын өзгөртүү жөнүндө

26.11.2021

2021_32

Бюджеттик планды тактоо жөнүндө

26.11.2021

2021_33

Гавриловка айылдык аймагынын 2023-2026-жылдарга социалдык – экономикалык өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун курамын бекитүү жөнүндө

26.11.2021

2021_36

Гавриловка айыл өкмөтүнүн Жайыт комитетинин комиссиясынын курамын бекитүү жөнүндө

27.12.2021

2021_37

Бюджеттин жана атайын эсептин планын тактоо жөнүндө

27.12.2021

2021_38

Гавриловка айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинен “Шалта айылындагы клубдун имаратын капиталдык оңдоо” жана “Жангарач айылындагы орто мектептин имаратын капиталдык оңдоо” долбоорлорунун берүүчү (үлүш) гранттын каражатынын эсебинен биргелешип каржылоого каражаттарды аныктоо жөнүндө

27.12.2021

2021_39

Гавриловка айылдык аймагынын калктуу конуштарында К3 зоналык коэффициентин бекитүү жөнүндө

27.12.2021

2021_40

Таштанды чыгаруу үчүн акы жыйноону ишке киргизүү жана белгилөө жөнүндө

27.12.2021

2021_42

Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлеринин аукциондун арымынын жана баштапкы ижара акысынын өлчөмдөрүн бекитүү жөнүндө

27.12.2021

2021_43

Жергиликтүү бюджеттен каражаттарды аныктоо жөнүндө

27.12.2021

2021_45

Демилгөөчү топ түзүү жөнүндө

27.12.2021

2021_46

Демилгөөчү топ түзүү жөнүндө

03.09.20212021_22Гавриловка айыл өкмөтүнүн айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү боюнча комиссиянын иш Регламентин бекитүү жөнүндө