Аламудун районунун Ленин айылдык кеңешинин токтомдору


Токтомдун катталган күнү

Токтомдун номери

Токтомдун аталышы

28.10.2021г.

20-12

Ленин айылдык кеңешинин регламентин бекитүү тууралуу

23.09.2022г.

72-22

Ленин айыл өкмөтүнүн 01.08.2022 карата штаттык жүгүртмөсүн бекитуу жүнөндө(келишим боюнча)

02.09.2022г.

67-21

Ленин айылаймагынын жергиликтүү жамаатынын Уставын бекитүү жөнүндө