Чуй облусунун Сокулук районуна караштуу Ат Башы айылдык кеңешинин токтомдору


Токтомдун катталган куну

Токтомдун

номери

Токтомдун аталышы

19.05.2021

2021 _3

Айылдык Кенештин төрагасын шайлоо

жөнүндө.

15.06.20212021_9

 

Атбашы айыл аймагынын башчысын шайлоо боюнча.

21.07.2021

2021_21

Аксакалдар соту боюнча комиссиянын курамын бекитүү жөнүндө.

21.07.20212021_22

 

Жер тилкесин өзгөртүү жөнүндө.

21.07.2021

2021_23

Жер тилкесин өзгөртүү жөнүндө.

21.07.2021

2021_25

Шаттык бала бакчасынын ачылышы жөнүндө.

21.07.2021

2021_28

5000 сомдон ашык акчалай жардам көрсөтүү боюнча.

21.07.2021

2021_29

Айылдык кенештин типтүү регламентин бекитүү жөнүндө.

07.09.2021

2021_30

Жер тилкесин өзгөртүү жөнүндө.

13.10.2021

2021_36

06.10.2021-ж№2 жер комиссиясынын протоколун бекитүү жөнүндө.

13.10.2021

2021_40

Жер тилкесин өзгөртүү жөнүндө.

23.11.2021

2021_45

Жер тилкесин өзгөртүү жөнүндө.

23.11.2021

2021_51

Жер тилкесин өзгөртүү жөнүндө.

23.11.2021

2021_54

19.11.2021ж №5 жер комиссиясынын протоколун бекитүү жөнүндө.

18.01.2022

2022_56

2022ж ак-Барчын бала бакчасына ата-энелик төлөмдү бекитүү жөнүндө.

18.01.2022

2022_57

2022 ж Шаттык бала бакчасына ата энелик төлөмдү бекитүү жөнүндө.

18.01.2022

2022_58

Ак-Барчын жана Шаттык бала бакчаларынын кызматкерлеринин башка чыгымдардан жана тамактанууга 50% жеңилдетүү жөнүндө.

18.01.2022

2022_59

Е.К.Чыналиеванын эки баласын Ак-Барчын бала бакчасынын ата энелик төлөмдөрүнөн бошотуу.

18.01.20222022_61

 

Ак-Жол айылынын жарандарынын арызын кароо боюнча.

18.01.2022

2022_62

Атбашы айыл аймагынын башчысынын 2021 ж 12 айынын отчету жөнүндө.

18.01.2022

2022_63

Ч.С.Бекибаеваны айылдык Кенешинин жооптуу катчысы катары бекитүү жөнүндө.

18.01.20222022_65

 

Өзгөчө шарттардагы эмгекке кошумча акы аныктоо жөнүндө

18.01.2022

2022_66

Өзгөчө шарттардагы маданият кызматкерлеринин эмгек акысына кошумча акы аныктоо жөнүндө.

18.01.2022

2022_67

2022 ж карата айыл аймагынын социалдык экономикалык өнүгүү планын бекитүү жөнүндө.

18.01.2022

2022_68

Чүй облусунун өнүгүу фондунун конкурсуна катышуу үчүн сметаны бекемдөө жана акча каражатын бөлүү жөнүндө.

18.01.2022

2022_69

Социалдык комиссиянын протоколу жөнүндө.

21.04.2022

2022_76

Жарандардын арызын кароо жөнүндө.

21.04.2022

2022_77

Аксакалдар сотунун т.орагасынын 2021 ж 12 айынын отчету жөнүндө.

21.04.2022

2022_80

Бий залынын ижарасы жөнүндө.

21.04.2022

2022_82

Жер тилкесин өзгөртүү жөнүндө.

21.04.20222022_83

 

Атбашы айыл аймагынан ОсОО Кыргыз Агро Экспортко ижарага жер тилкесин бөлүп берүү жөнүндө.

21.04.20222022_84

 

Атбашы айыл аймагынан ОсОО “Бай Элим Компаниге” жер тилкесин бөлүп берүү жөнүндө.