Тоң районунун Көк-Мойнок айылдык кеңешинин токтому