Тоң районунун Көк-Мойнок айылдык кеңешинин токтому


Көк-Мойнок айылдык кеңештин токтому №11