Кемин районунун Чон-Кемин айылдык кеңешинин токтомдору


Токтомдун катталган күнү

Токтомдун номери

Токтомдун аталышы

1

  2022- жыл 30-ноябрь

        13-1 кырг.                        13-1    

Чоң-Кемин айылдык кеңешинин   2018-жылдын 28 – мартындагы  XXVII/11-4 сандуу, Тѳрт-Күл айылын  Чон-Кемин айыл ѳкмѳтүнүн карамагына  ѳткѳрүп берүүгѳ жана жалпы аянты 394,7 га түзгѳн жер тилкелерин  которууга (трансформациялоого) макулдук берүү жѳнүндѳ токтомуна ѳзгѳртүү киргизүү жѳнүндѳгү 2022-жылдын                20-июлундагы  XXVIII/11-1  сандуу токтомун  жокко чыгаруу жѳнүндѳ

2

  2022- жыл 30-ноябрь

13-2 кырг.

            13-2                     

Чоң-Кемин айылдык кеңешинин   2021-жылдын 24 — ноябрындагы XXVIII-5/2 сандуу, Тѳрт-Күл айылын  Чон-Кемин айыл ѳкмѳтүнүн карамагына ѳткѳрүп берүүгѳ жана жалпы аянты 394,7 га түзгѳн жер тилкелерин которууга (трансформациялоого) макулдук берүү жѳнүндѳ токтомуна  ѳзгѳртүү киргизүү жѳнүндѳгү 2022-жылдын 20-июлундагы   XXVIII/11-2  сандуу токтомун  жокко чыгаруу жѳнүндѳ