Тоң районунун Көк-Мойнок айылдык кеңешинин токтомдору


Көк-Мойнок айылдык кеңешинин токтомдору №27,28