Тоң районунун Көк-Мойнок айылдык кеңешинин токтому


Кок-Мойнок айылдык кеңешинин токтому №30