Тоң районунун Көк-Мойнок айылдык кеңешинин токтому


Көк-Мойнок айылдык кенешинин токтому №13