Тоң районунун Көк-Мойнок айылдык кеңешинин токтому


Көк-Мойнок айылдык кеңешинин токтому №10