Жумгал району Баш-Кууганды айылдык кенеши


Токтомдун катталган күнү

Токтомдун номери

Токтомдун аталышы

   

24.02.2022-жыл

2022-жылдын сессиялары0001

Баш-Кууганды айыл аймагынын айыл  өкмөтүнүн 2022-жылдагы жергиликтүү бюджетинин кирешенин чыгашадан ашкан бөлүгүнөн үнөмдөлгөн 1952846,57сом акча каражатын сунушталган сметага бөлүп берүү жөнүндө.

25.03.2022-жыл

    2022-жылдын сессиялары0002

Баш-Кууганды айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2022-жылдагы айыл ичиндеги жазгы айдап себүү боюнча тарифтерди бекитүү ,механизаторлор жана чабандардын мал баккандыгы үчүн акысын бекитүү,жер комиссиясын бекитүү,муниципалдык ишкананын техникаларынын тарифин бекитүү жөнүндө.

08.04.2022-жыл

2022-жылдын сессиялары0003

Баш-кууганды айыл аймагынын айыл   өкмөтүнүн 2022-жылдагы кезексиз сессиясы Кашка-Кыя участогундагы  жер боюнча.

18.04.2022-жыл

2022-жылдын сессиялары0004

Баш-кууганды айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн мекемесинин бюджетине түшө турган кошумча план суроо жөнүндө.

18.05.2022-жыл

      2022-жылдын сессиялары0005

Баш-Кууганды айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2020жылдын бюджетинин аткарылышынын,2022-жылга жергиликтүү бюджетин жана 2023-2024-жылдардын бюджетинин долбоорун бекитүү жөнүндөгү Баш-кууганды айыл аймагынын айылдык Кенешинин 18-чакырылышынын 2022-ж 24-февралындагы бешинчи сессиясынын токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө.

08.06.2022-жыл

2022-жылдын сессиялары0006

Баш-Кууганды айыл өкмөтүнүн 2022-жылдагы штаттык бирдигине өзгөртүү киргизүү жөнүндө.

   

15.06.2022-жыл

2022-жылдын сессиялары0008

Баш-Кууганды айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2022-жылдын бюджетине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

15.06.2022-жыл

2022-жылдын сессиялары0009

Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнүндөгү”Мыйзамынын 8-беренесинин ылайык жайыт жерлерин натыйжалуу,сарамжалдуу башкарууну жана пайдалануу үчүн жайыт акынын  баасын бекитүү,чабандардын мал баккандыгы үчүн акысы,жана жайыт комитетинин жаны дайындалган төрагасы жөнүндө.

05.09.2022-жыл

2022-жылдын сессиялары0010

Баш-Кууганды айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2020жылдын бюджетинин аткарылышынын,2022-жылга жергиликтүү бюджетин жана 2023-2024-жылдардын бюджетинин долбоорун бекитүү жөнүндөгү Баш-кууганды айыл аймагынын айылдык Кенешинин 18-чакырылышынын 2022-ж 24-февралындагы бешинчи сессиясынын токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө.

16.09.2022-жыл

2022-жылдын сессиялары0011

«Домпой Булак» ИСКАКБнын бюджетин бекитуу

05.09.2022-жыл

2022-жылдын сессиялары0010Баш-Кууганды айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2020жылдын бюджетинин аткарылышынын,2022-жылга жергиликтүү бюджетин жана 2023-2024-жылдардын бюджетинин долбоорун бекитүү жөнүндөгү Баш-кууганды айыл аймагынын айылдык Кенешинин 18-чакырылышынын 2022-ж 24-февралындагы бешинчи сессиясынын токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө.