Жумгал району Баш-Кууганды айылдык кенеши


Токтомдун катталган күнү

Токтомдун номери

Токтомдун аталышы

18.05.2021

2021-жылдын сессиялары

Баш-Кууганды айыл аймагынын айылдык Кенешинин т=рагасынын жана т=рагасынын орун басарын шайлоо,туруктуу комиссиянын курамын бекитъъ ж=нънд=

12.06.2021

2021-жылдын сессиялары0001

Баш-Кууганды айыл аймагынын айыл =км=тънън башчысын шайлоо ж=нънд=гъ Жумгал райондук аймактык шайлоо комиссиясынын протоколун кароо ж=нънд=.

23.07.2021

2021-жылдын сессиялары0002

Баш-Кууганды Айылдык Кенешинин регламентин кароо жана бекитъъ,туруктуу комиссиялардын жылдык жана кварталдык иш-планын кароо,алты айлык бюджеттин аткарылышы менен таанышуу ж=нънд=

24.12.2021

2021-жылдын сессиялары0003

Баш-кууганды айыл аймагынын айыл =км=тънън 2021-жылдын 2-жарым жылдыгынын аткарылышы тууралуу жана лесхоздун кайрылуусу,техникаларды уюштуруп мусорду чыгаруу маселелери ж=нънд=.