Жети-Өгүз районунун Жаргылчак айылдык кеңешинин токтомдору


Жаргылчак АК токтомдору №21,22,23,24,25