Ак-Суу районунун Жыргалаң айылдык кеңешинин токтомдору


2022_12_ХХVIII_XII 2022_22_ХХVIII_XXII 2022_23_ХХVIII_XXIIIТиркеме_12_compressed (1)Тиркеме_23_compressedТиркеме_22_compressed (1)