Жети-Өгүз районунун Жаргылчак айылдык кеңешинин токтому