Жыргалаң айылдык кеңешинин токтомдору


2022_23_ХХVIII_XXIII

2022_22_ХХVIII_XXII

2022_12_ХХVIII_XII