Ак-Талаа району Кызыл-Белес айылдык кенеши


Токмомдун катталган номери күнү

Токтомдун номери

Токтомдун аталышы

1

15.05.2021-жыл

Токтом № 1.

Кызыл Белес айылдык Кеӊештин депутаттардын комиссиясынын курамына киргизүү жөнүндө.

2

15.05.2021-жыл

Токтом № 1.2.

Кызыл Белес айылдык Кеӊешинин төрагасын шайлоо жөнүндө.

3

15.05.2021-жыл

Токтом № 1.3.

Кызыл Белес айылдык Кеӊешинин төрагасынын орун басарын шайлоо жөнүндө.

4

15.05.2021-жыл

Токтом № 1.4.

Кызыл Белес айылдык Кеӊешинин туруктуу комиссияларын түзүү жөнүндө.

5

15.05.2021-жыл

Токтом № 1.5.

Кызыл Белес айылдык Кеӊешинин курамдары жөнүндө.

6

02.06.2021-жыл

Токтом № 3.2.

Кызыл Белес айыл аймагындагы айыл өкмөтүнө тийиштүү муниципалдык менчикте турган Н. Кулназаров № 71/1 турак жайы жөнүндө.

7

09.06.2021жыл

Токтом № 4.1.

Кызыл Белес айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысын  шайлоо жөнүндө.

8

24.06.2021жыл

Токтом № 5.1.

Кызыл Белес айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысын  шайлоо жөнүндө.

9

18.11.2021-жыл

Токтом № 7.2.

Кызыл Белес айыл аймагында жайыт жерлерди коргоого алуу жөнүндө.

10

18.11.2021-жыл

Токтом № 7.1.

Кызыл Белес айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2021-жылда бекитилген бюджетине өзгөртүү киргизүү жөнүндө.

11

30.06.2022-жыл

Токтом № 8.

Кызыл Белес айыл аймагынын айыл өкмөтүндө үй-бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп адаттарын тартиптке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө типтүү жобону бекитүү жөнүндө.

12

07.02.2022-жыл

Токтом № 9.

Кызыл Белес айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2022-жылдын бюджетин бекитүү жөнүндө.

13

07.02.2022-жыл

Токтом № 9.1.

Кызыл Белес айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 01.01.2022-жылга калган калдыгы жөнүндө.

14

07.02.2022-жыл

Токтом № 9.2.

Кызыл Белес айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 01.01.2022-жылга калган калдыгы жөнүндө.

15

07.02.2022-жыл

Токтом № 9.3.

Кадыралы айылынын тургуну Матиев Уланбек Карыбеков жөнүндө.

16

07.02.2022-жыл

Токтом № 9.4. (2)

Кадыралы айылынын тургуну Арыков Асанбек Жумабекович жөнүндө.

17

28.06.2022-жыл

Токтом № 9.4.

Кызыл Белес айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2022-жылда бекитилген бюджетине өзгөртүү киргизүү жөнүндө.

18

16.09.2022-жыл

Токтом № 11.

Кызыл Белес айыл өкмөтүнүн жергиликтүү курултайын чакыртуу жөнүндө.

19

17.09.2022-жыл

Токтом № 12.

Кызыл Белес айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2023-2024-2025-жылдарга карата жергиликтүү бюджеттин долбоорун бекитүү жөнүндө.

20

17.09.2022-жыл

Токтом № 12. 1.

Кызыл Белес айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2023-2024-2025-жылдарга карата жергиликтүү бюджеттин долбоорун бекитүү жөнүндө.

21

23.09.2022-жыл

Токтом № 10.

Кадыралы бала бакчасы жөнүндө.