Кемин районунун Чоң-Кемин айылдык кеңешинин токтомдору


Токтомдун катталган күнү

Токтомдун номери

Токтомдун аталышы

1

2021-жыл                24-ноябрь

№28-5-2                            

Тѳрт-Күл айылын Чон-Кемин айыл ѳкмѳтүнүн карамагына ѳткѳрүп берүүгѳ жана жалпы аянты 394,7 га түзгѳн жер тилкелерин которууга (трансформациялоого) макулдук берүү жѳнүндѳ

2

2022-жыл 20-июль        

№28-11-1                              

Чоң-Кемин айылдык кеңешинин 2018-жылдын 28 — мартындагы XXVII-11/4 сандуу, Тѳрт-Күл айылын Чон-Кемин айыл ѳкмѳтүнүн карамагына ѳткѳрүп берүүгѳ жана жалпы аянты 394,7 га түзгѳн жер тилкелерин                       которууга (трансформациялоого) макулдук берүү жѳнүндѳ токтомуна ѳзгѳртүү киргизүү жѳнүндѳ

3

2022-жыл 20-июль 

№28-11-2

Чоң-Кемин айылдык кеңешинин 2021-жылдын 24- ноябрындагы XXVIII /5-2 сандуу, Тѳрт-Күл айылын Чон-Кемин айыл ѳкмѳтүнүн карамагына ѳткѳрүп берүүгѳ жана жалпы аянты 394,7 га түзгѳн жер тилкелерин которууга (трансформациялоого) макулдук берүү жѳнүндѳ токтомуна ѳзгѳртүү киргизүү жѳнүндѳ