Аламүдүн районунун Лебединовка айылдык кеңешинин токтомдору


Токтомдун катталган күнү

Токтомдун номери

Токтомдун аталышы

24.12.2021-ж.

7_10_kg

Лебединовка айылдык аймагынын жашоочулары үчүн муниципалдык ветеринардык кызмат көрсөтүүлөрдүн тарифин бекитүү жөнүндө

14.09.2022-ж.

12_1_kg

«Лебединовкасууканал» муниципалдык ишканасы тарабынан ичүүчү суу менен камсыз кылуу жана саркынды сууларды алуу боюнча кызмат көрсөтүүгө тарифтерди бекитүү жөнүндө

24.12.2021г

7_10_rus

Об утверждении тарифов на муниципальные ветеринарные услуги, предоставляемые жителям Лебединовского айыл окмоту

14.09.2022г

12_1_rus

Об утверждении тарифов на оказание услуг по обеспечению населения питьевой водой и приему сточных вод оказываемый муниципальным предприятием «Лебединовкаводоканал»