Сокулук районунун Жаңы-Жер айылдык кеңешинин токтомдору


Токтомдун

Катталган

күнү

Токтомдун

номери

 

Токтомдун аталышы

17.02.2022

1-28-1

«Жаны-Жер айыл айыл өкмөтүнүн 2022 жылга карата бюджетин бекитүү»

17.02.2022

1-28-2

«Таштандыларды жыйноо боюнча тарифти беитүү»

17.02.2022

1-28-3

«Профсоюздук комитеттин протоколун бекитүү, жааматтык келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүү»

17.02.2022

1-28-4

«Калкка отун берүү жөнүндө»

17.02.2022

1-28-5

«Жердин арналышын өзгөртүү жөнүндө»

17.02.2022

1-28-6

«Компьютер менен иш жүргүзүүдөгү зыяндуулуктары жөнүндө»

17.02.2022

1-28-7

«Бузуулар боюнча комиссиянын курамын бекитүү жөнүндө»

11.03.2022

2-28-8

«Прокуратуранын көрсөтмөсү»

11.03.2022

2-28-9

«Чыгып кетткен жарандардын жерлерин айыл өкмөтүнүн балансына өткөрүү»

11.03.2022

2-28-10

«Н.Сатыбалдиеванын муниципалдык батир берүү жөнүндө арызын кароо»

11.03.2022

2-28-11

«Балдарга финансылык жардам көрсөтүүнү жогорулатуу»

16.03.2022

3-28-12

«КР Президенттин Үй-бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү чаралар жөнүндө»

25.03.2022

4-28-13

«Ээси жок жерлер жөнүндө»

25.03.2022

4-28-14

«Жердин максаттуу багыты жөнүндө»

20.05.2022

5-28-15

«Финансылык жардам көрсөтүү жөнүндө»

20.05.2022

5-28-16

«Финансылык жардам көрсөтүү жөнүндө»

20.05.2022

5-28-17

«Сугат арыктары жөнүндө»

22.07.2022

6-28-18

«Республикалык бюджеттен жер салыгынын ордун толтуруу үчүн максаттуу трансферттерди алуу жөнүндө»

18.08.2022

7-28-19

«Аялдар медресеси үчүн жер тилкеси жөнүндө»

18.08.2022

7-28-20

«Финансылык жардам көрсөтүү жөнүндө» (Носирова Н.М)

18.08.2022

7-28-21

«Май куючу жайларды жана тараза курууга жер участогун берүү жөнүндө»

18.08.2022

7-28-22

«Жер участогунун арналышын өзгөртүү жөнүндө»